KBT

Kognitiv Beteendeinriktad Terapi

Handledning

Utbildning

Parterapi

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en väl beprövad och effektiv behandling för flera olika psykologiska och kroppsliga besvär. KBT fokuserar vanligtvis på svårigheter i här-och-nu-situationen och bygger på att terapeuten och individen utvecklar en gemensam förståelse för problemet.

Hur går det till?

  • Vi arbetar aktivt tillsammans
  • Arbetssättet är strukturerat och målinriktat utifrån dina behov
  • Behandlingen är fokuserad på hur problemet yttrar sig i din vardag och hur det påverkar dina tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner
  • Hemuppgifter ingår i terapin
  • Behandlingstiden varierar utifrån behov och
    förutsättningar

Cognidea erbjuder

Till privatpersoner

KOGNITIV BETEENDEINRIKTAD PSYKOTERAPI (KBT)
Vid stress, smärta, utmattningstillstånd, ångesttillstånd, fobier, tvångssyndrom, ätstörningar, sömnstörning, övervikt, depression, krishantering, relationsproblem mm.
Vi arbetar också utifrån CFT- Compassionfokuserad terapi, ACT- Acceptance and Commitment Therapy.

Vi erbjuder även parterapi, gruppbehandling och utbildningsterapi.

Till företag och offentlig sektor

HANDLEDNING
Till personal och ledning i olika verksamheter inom offentlig sektor och privata företag, enskilt eller i grupp.

UTBILDNING
Föreläsningar och utbildningar anpassade efter uppdragsgivarens önskemål t.ex. kognitivt förhållningssätt, kognitiv och beteendeinriktad teori och metod, samtalsmetodik, utbildningsterapi, casemanagement utbildning, resursgrupps-ACT, suicidprevention.

KONSULTATION
Enstaka konsultationer för begränsade problemställningar. Personlig vägledning. Konflikthantering.

Nyhet!

Boka digitala besök

I samarbete med Kuralink/BDC Care kan nu Cognidea erbjuda digitala besök och konsultationer online. Slå oss gärna en signal för mer info.

076-1170808

Vårt team

Lotta Bohlin

Socionom, leg. psykoterapeut auktoriserad i kognitiv beteendeinriktad terapi, handledarutbildad

E-postlotta.bohlin@cognidea.se
Tel: 076-1170808

Stefan Malmström

Case Manager,  leg.psykoterapeut med inriktning KBT , handledarutbildad

E-post: stefan.malmstrom@cognidea.se
Tel: 070-3264158

Maria Hagrydh

Leg. fysioterapeut,  leg.psykoterapeut med inriktning KBT

E-post: maria.brodin.hagrydh@cognidea.se
Tel: 070-2029259

Kontakt

Cognidea mottagning

Telefon: 076-1170808

Epost: mottagning@cognidea.se

Adress: Trädgårdsgatan 7, entréplan

Postnr: 451 31 Uddevalla